Brıtısh Retaılers Consortıum

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır.

BRC ilk olarak 1998 yılında Global Gıda Standardı olarak İngiltere’ye gıda tedarik eden üreticiler üzerindeki 3. taraf ve perakendeciler tarafından yapılan çoklu denetim yükünü ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Tüm gıda güvenliği ve yasal konuları içeren geniş bir kapsama sahiptir ve hem tedarikçi hem de perakendeci için dikkat edilmesi gereken konuları işaret eder.

BRC’nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır.

Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC nin farklı sektörler için 4 farklı standardı mevcuttur.

1- Global Standard for Food Safety Issue 6- Gıda Güvenliği İçin Global Standart versiyon 6

2- Global Standard for Consumer Products Issue 3- Müşteri Ürünleri için global standart versiyon 3

3- Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4- Ambalaj Malzemeleri için global standart versiyon 4

4- Global Standard for Storage and Distribution Issue 2- depolama ve dağıtım için global standart versiyon 2

BRC –GIDA GÜVENLİĞİ VERSİYON 6 STANDARDININ MADDE BAŞLIKLARI

1. Üst Yönetim Taahhüdü

2. Gıda Güvenliği Planı – HACCP

3. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi

4. Tesis Standartları

5. Ürün Kontrol

6. Proses Kontrol

7. Personel

BELGELENDİRME SÜRECİ

BRC Standardına göre sertifika almak isteyen bir kuruluş öncelikle bu belgeyi vermeye yetkili belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalar.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve aşağıdaki gibi 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır.

1. İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)

2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)

3. Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta)

4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri

5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri

6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

Belgelendirme kuruluşu ile yapılan sözleşmenin ardından , sertifika almak isteyen kuruluş BRC şartlarına uygun olarak gerekli dokümantasyon ve proses şartlarını yerine getirir.

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra belgelendirme kuruluşundan denetim talep edilir.

Uzman denetçiler tarafından yapılan tetkik sonucunda, BRC standardında belirlenen kriterlere uygunluğu tescillenen firmalar sertifikalandırılır. Sertifikanın geçerlilik süresi 1 yıldır.

BRC’nin Yararları

Tüketici güveninin artması

İstenilen pazara öncelikli giriş imkanı

Perakende dağıtımı ile güçlü bağlar

Şeffaflığın artmasıÜretimin verimliliğinin arttırılması

Önemli gıda risklerinin minimize edilmesi

Kalite, Hijyen ve Ürün Güvenliği gibi geniş bir kapsamı vardır.İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesini sağlar.

Potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımını sağlayarak Gıda güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirir.