ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan, Ürünün, hammaddeden başlayıp müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden standartlar serisidir.

ISO 14000 Serisi StandartlarISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım KılavuzuISO 14004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel KılavuzISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel PrensiplerISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-KılavuzISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve UygulamalarTS EN ISO 19011:2011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri için Tetkik Kılavuzu

ISO 14001:2004 STANDARDININ MADDE BAŞLIKLARI

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3. Terimler ve tarifler

4. Çevre yönetim sisteminin şartları

4.1 Genel şartlar

4.2 Çevre politikası

4.3 Planlama

4.4 Uygulama ve faaliyetler

4.5 Kontrol etme

4.6 Yönetimin gözden geçirmesi

BELGELENDİRME SÜRECİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre sertifika almak isteyen bir kuruluş öncelikle bu belgeyi vermeye yetkili belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uygun olarak kuruluşta kalite sistemini kurar.

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra belgelendirme kuruluşundan denetim talep edilir.

Uzman denetçiler tarafından yapılan tetkik sonucunda, ISO 14001 standardının asgari gereklerini yerine getirdiği tescillenen firmalar sertifikalandırılır.

ISO 14001 Sertifikası 3 yıl süre için geçerlidir. Bu süre içinde, her yıl ara tetkik yapılarak kuruluşun standart şartlarına uygun olarak faaliyetlerini yürüttüğünün kontrolü sağlanır, 3 yılın sonunda ise sertifika yenileme tetkiki yapılır.

ISO 14001:2004 ‘ÜN YARARLARI

Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyum,Çevresel performansın artırılması,Uluslararası rekabette avantaj sağlaması,Firma itibar ve Pazar payının artırılması,Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması.