Dökümanlar


Formlar

DÖKÜMAN ADIREV.NO

Şikayet ve İtiraz Bildirim Formu
03

İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim Başvuru Formu
02

İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim Grup Başvuru Formu Ek
00

İyi Tarım Uygulamaları Hayvansal Üretim Başvuru Formu
02

İyi Tarım Uygulamaları Hayvansal Üretim Grup Başvuru Formu Ek
00

Globalgap Başvuru Formu
02

Organik Tarım Bitkisel Üretim Başvuru Formu
04

Organik Tarım Grup Başvuru Formu Ek
04

Organik Tarım Hayvansal Üretim Başvuru Formu
04

Organik Tarım Arıcılık Başvuru Formu
04

Organik Tarım Girdi Başvuru Formu
04

Organik Tarım Ürün İşleme Başvuru Formu
04

ISO 22000-ISO 9001-ISO 14001- OHSAS 18001 -BRC – FSSC 22000 Başvuru Formu
12

Tesco Nurture Başvuru Formu
04


Prosedürler

DÖKÜMAN ADIREV.NO

Logo ve Belge Kullanım Prosedürü
08

Ücretlendirme Prosedürü
21


Belgelendirme Klavuzları

DÖKÜMAN ADIREV.NO

Globalgap Belgelendirme Klavuzu
00

İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Klavuzu

00

Organik Tarım Belgelendirme Klavuzu

00


İş Akış Şemaları

DÖKÜMAN ADIREV.NO

Globalgap İş Akış Şeması
01

İyi Tarım Uygulamaları İş Akış Şeması
02

Organik Tarım İş Akış Şeması
02


Mevzuat

DÖKÜMAN ADI

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

Organik Tarım Kanunu

Organik Tarım Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasna Dair Yönetmelik

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Müteşebbis/Tedarikçi Listeleri

DÖKÜMAN ADI

Organik Tarım Müteşebbis Listesi

Tedarikçi Listesi