Kalite Politikamız

Ecas Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti. olarak, yürütmekte olduğumuz sertifikasyon faaliyetlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığı sağlamak üzere kuruluş içi ve dışı tüm tarafların katılımını sağlarız.

İTU ve OT Yönetmelikleri, TS EN ISO /IEC 17065 Standardı ve uluslar arası geçerli ilgili tüm standart ve kuralları uygular, sürekli kılar ve kuruluş içerisindeki etkinliğini iyileştiririz. Kuruluşumuzda çalışanlarımızın gelişimini kendi gelişimimiz sayarak gerekli eğitim faaliyetler ve bilgi, beceriyi artırıcı tüm faaliyetleri yerine getiririz.

Tüm ilgili taraftarlarla herhangi bir çıkar çatışmasına meydan vermemek için gerekli tedbirleri alırız. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ile birlikte, tüm yasal şartları karşılamak, buna olan uygunluğumuzu muhafaza etmek, bunu geliştirmek ve böylece Türk Tarımına bir değer katmak ve milli ekonomimize katkıda bulunmak üzere çalışırız.