ISO 22000:2005 – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme yapılmasının hedef alındığı uluslar arası Codex Alimentarius Komisyonu(CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.

ISO 22000 Uluslararası standartlar örgütü tarafından Gıda zincirinde yer alan kuruluşlarda yaşanan yönetim sistem standardı karmaşıklığını ortadan kaldırmak için yayınlanmış bir standarttır.

ISO 22000:2005 STANDARDININ MADDE BAŞLIKLARI

1. Kapsam

2.Atıf yapılan standartlar

3.Terimler ve tarifler

4.Gıda güvenliği yönetim sistemi

5.Yönetim sorumluluğu

6.Kaynak yönetimi

7.Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme

8.Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

ISO 22000 in 4 Anahtar Unsuru

BELGELENDİRME SÜRECİ

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre sertifika almak isteyen bir kuruluş öncelikle bu belgeyi vermeye yetkili belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uygun olarak kuruluşta kalite sistemini kurar.

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra belgelendirme kuruluşundan denetim talep edilir. Uzman denetçiler tarafından yapılan tetkik sonucunda, ISO 22000 standardının asgari gereklerini yerine getirdiği tescillenen firmalar sertifikalandırılır.

ISO 22000 Sertifikası 3 yıl süre için geçerlidir. Bu süre içinde, her yıl ara tetkik yapılarak kuruluşun standart şartlarına uygun olarak faaliyetlerini yürüttüğünün kontrolü sağlanır, 3 yılın sonunda ise sertifika yenileme tetkiki yapılır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları

Gıda zincirinin her aşamasında uygulanabilir olması, tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması, uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı, çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması, çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi, sorumluluk alması, çalışma ortamının iyileşmesi, proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi, gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi, gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi, ürün kayıplarının ve ürün geri toplama riskinin azaltılması, müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması, potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımını sağlaması, gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorunlulukları karşılamada güvenirlik sağlaması