Globalgap Nedir ?

GLOBALG.A.P., bütün dünyayı kapsayan tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar koyan bir özel sektör kuruluşudur.

İnsan sağlığı ve çevreci yaklaşımı baz alınarak , İlk etapta Avrupa standardı olarak yaratılan EUREPGAP, sonraki yıllarda tüm dünya da kabul görmeye ve uluslararası pazarlara açılan ürünler için vize niteliği taşımaya başladı ve 2007 yılında GLOBALGAP olarak revize edildi.

GLOBALG.A.P. standardı, esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.

Amaç, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için, küresel tarımın bütününe uyum sağlayabilecek farklı ürün uygulamaları ile ilgili bir standart oluşturmaktır. GLOBALGAP, bir ön-çiftlik giriş standardıdır; yani, Sertifikasyon, belgelenmiş ürünün yem ve fide gibi çiftlik girdileri ve tüm tarım faaliyetlerinden ürünün çiftlikten ayrılmasına kadar olan süreci kapsamaktadır.

GLOBALGAP, bir “işletmeden-işletmeye” etiketidir ve dolayısıyla da tüketici tarafından doğrudan görülemez. GLOBALGAP sertifikasyonu, 80’den fazla ülkede, 100’den fazla bağımsız ve akredite Sertifikasyon kuruluşu tarafından uygulanmaktadır. Dünyanın her yerindeki tüm üreticilere açıktır. GLOBALGAP, üreticilerin yıllık denetimlerini ve ek habersiz denetimleri içermektedir. GLOBALGAP, bir normatif dokümanlar setinden oluşmaktadır. Bu dokümanlar, GLOBALGAP Genel Yönetmelikleri, GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri ve GLOBALGAP Kontrol Listeleri’ni kapsamaktadır.

GLOBALG.A.P., dünyanın her yerinde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için uygulamalı bir elkitabı görevini görmektedir. Temel prensibi, etkin sertifikasyon standartları ve prosedürleri oluşturmak isteyen tarım üreticileri ve perakendecilerin eşit ortaklığını sağlamaktır.

Küreselleşen pazarların en çok meydan okuduğu sektör, temel gıda sektörüdür. GLOBALGAP ,hızla büyüyen ülkeler listesinde –şu anda her kıtada 80’den fazla ülkede– tüketici gereksinimlerini tarımsal üretime aktararak, küresel pazarda İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için kilit bir referans olarak tanınmaktadır.