Tarafsızlık Beyanı

Denetim ve belgelendirme faaliyetlerinde ilgili tüm taraflara bağımsız ve tarafsız davranır, eşit mesafede dururuz. Tüm müşterilerin akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmet alma hakkı vardır.

Belgelendirme prosedürlerimizi tüm müşterilere aynı şekilde uygularız. Hiçbir müşteriye belgelendirme sürecini hızlandırmak ya da uzatmak gibi gizli ya da açık ayrımcılık yapılmaz. Tüm Çalışanlarımız, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak faaliyetlerini sürdürürler.

Ürün belgelendirme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer alan personel, kontrolörler ve sertifikerlerin kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

Belgenin verilmesi, sürenin uzatılması, geri çekilmesi ile ilgili kararlarda kuruluşumuz tarafsızlığa sahiptir. Tarafsızlığın sağlanması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında danışmanlık hizmetleri ve tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek diğer hizmetleri verilmez.

Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasında menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda belgelendirme hizmeti verilmez

Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO /IEC 17065 standardı çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi hizmet sunulan kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulması için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilir. Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, değerlerimiz ve bu doküman ile garanti altına aldığımızı beyan ederiz.