Günümüz teknolojisi ve yenilikler her sektörü olduğu gibi tarım sektörünü de etkilemiş; geleneksel üretim teknikleri yetersiz kalmıştır. Bu anlamda sanayicilerin tarıma olan ilgisi artmış,artık sermaye hareketi tarıma doğru kaymaya başlamıştır.Bu yatırımların sonucunda daha büyük ve standartları yüksek teknolojik üretim alanları kurulmuştur. Gıda üretimi günümüz dünyasında çok önemli bir stratejiye sahiptir.Dünyanın yarısı açlıkla mücadele ederken ,diğer yarısı da ürettiği ve tükettiği gıda maddelerinin güvenli olmasını istemektedirler. Güvenli gıda denildiğinde ,insan sağlığına zararlı olmayan,fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen ,aynı zamanda izlenelebilirliği sağlanmış ürünler akla gelir. Hem üretimi geliştirmek hem de ürettiğimiz ürünleri doğru pazarlara satabilmek için, üreticilere ve bu ürünleri paketleyen ,dağıtan hatta depolayan ve pazarlamasını yapan kurum ve kuruluşlara çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Devamı...

Çevre,insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir. İyi Tarım Uygulamaların da insanların tüketebileceği tüm ürünleri belgelendirmek mümkündür. Günümüzde pek çok perakendeci ürün tedarik ettiği üreticilerden İyi Tarım Uygulamaları belgesi talep etmeye başlamıştır.Yeni Hal yasasında da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı ürünlere imtiyazlar tanınmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları bir zorunluluk olmamakla beraber ,pazarlamada rekabet gücünü artıran ve avantaj sağlayan bir sistemdir.Diğer bir avantajı ise; İyi Tarım Uygulamaları esaslarına göre üreticilerin cazip desteklerden yararlanabilmeleridir. Devamı...

Bugün tüm dünyada Tarımsal ürünlerin izlenebilirliği ,gıda güvenliğinin sağlanması açısından en önemli konu haline gelmiştir.Bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve hala daha yapılmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları Standardının en önemli maddesi İzlenebilirlik Sisteminin kurulmasıdır. İzlenebilirliğin sağlanmasında ki en önemli rol bütün üretim proseslerinin kayıtlarının doğru ve eş zamanlı olarak tutulmasıdır. Üretici ile son tüketici arasında güvenilir bir network oluşturmak, bilgi akışını kolaylaştırmak gerekmektedir. Üründe çıkabilecek herhangi bir problemin (ilaç kalıntısı,kalite,fiziksel problemler)tespit edilmesinden sonra geriye dönük sorgulamalar yapıldığında ürünün menşei ve kimin ürettiği bilgilerine kısa zamanda ulaşılması ve problemin kaynağına inilebilmesi hayati öneme sahiptir. Devamı...