İyi Tarım Uygulamalarının Kapsamı

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir. İyi Tarım Uygulamalarında insanların tüketebileceği tüm ürünleri belgelendirmek mümkündür. Amaçlar: Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılmasıDoğal kaynakların korunmasıTarımda izlenebilirlik ve …