İyi Tarım Uygulamalarının Kapsamı

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

İyi Tarım Uygulamalarında insanların tüketebileceği tüm ürünleri belgelendirmek mümkündür.

Amaçlar: Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılmasıDoğal kaynakların korunmasıTarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlikGıda güvenliğinin sağlanmasıdır

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası GIDA,TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen bir sertifikadır.

Belgelendirme Kapsamı: Yaş Meyve ve SebzeTarla Bitkileri Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Fide ve Fidancılık Çay Hayvancılık Su ürünleri dir.

Günümüzde pek çok perakendeci ürün tedarik ettiği üreticilerden İyi Tarım Uygulamaları belgesi talep etmeye başlamıştır.Yeni Hal yasasında da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı ürünlere imtiyazlar tanınmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları bir zorunluluk olmamakla beraber ,pazarlamada rekabet gücünü artıran ve avantaj sağlayan bir sistemdir.Diğer bir avantajı ise; İyi Tarım Uygulamaları esaslarına göre üreticilerin cazip desteklerden yararlanabilmeleridir.