İyi Tarım Uygulamalarının Kapsamı

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir. İyi Tarım Uygulamalarında insanların tüketebileceği tüm ürünleri belgelendirmek mümkündür. Amaçlar: Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılmasıDoğal kaynakların korunmasıTarımda izlenebilirlik ve …

Tarımsal Ürünlerin İzlenebilirliği

Bugün tüm dünyada Tarımsal ürünlerin izlenebilirliği ,gıda güvenliğinin sağlanması açısından en önemli konu haline gelmiştir.Bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve hala daha yapılmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları Standardının en önemli maddesi İzlenebilirlik Sisteminin kurulmasıdır. İzlenebilirliğin sağlanmasında ki en önemli rol bütün üretim proseslerinin kayıtlarının doğru ve eş zamanlı olarak tutulmasıdır. Üretici ile son tüketici arasında …

Türkiye’de Organik Tarım

Ülkemizde organik tarıma 1980’li yılların ortalarından itibaren Avrupalı organik tarım firmalarının öncülüğünde sözleşmeli tarım sistemi ile ihracata yönelik olarak kuru üzüm,kuru incir,kuru kayısı ve fındık üretimiyle başlanmıştır.İlk olarak Manisa Tekelioğlu Köyünde organik tarım faaliyeti 1986 yılında muhtarlığın belirlediği alanda örnek organik ürün yetiştirilmesiyle başlamıştır.1986 yılında ilk organik kuru üzüm üretimi projesi hayata geçmiş,bunu 1987’de organik …

Organik Tarımın Farkı Nedir ?

KONVANSİYONEL TARIM ORGANİK TARIM Planlı ekim nöbeti yoktur. Planlı ekim nöbeti zorunludur. Zararlı ve yabancı otlar tamamen yok edilir. Yabancı otlar tamamen yok edilmez,kontrol edilir. Hızlı organik madde ve humus kaybına yol açar. Toprakta organik madde birikimi ve humus oluşumu artar. Toprak canlılarının yaşam ortamı bozulur. Toprak canlılarının yaşam ortamı düzelir. Gübreleme ve tarımsal mücadele …

Organik Tarımın Tarihi

Sentetik kimyasal tarımsal girdilerin yarattığı olumsuz etkilerin hissedilmesiyle yüzyılımızın başlarında konvansiyonel tarım yöntemine alternatif sistem arayışları başlamıştır.1910 yılında Albert Howard’ın “Tarımsal Vasiyetnamesi”, 1924 yılında Dr. Rudolf Steiner’in “Biyodinamik Tarım Yöntemi” çalışmaları kapsamında birçok Avrupa ülkesinde bu konuda duyarlı üretici ve tüketiciler biraraya gelerek ekolojik tarım çalışmalarına başlamıştır.1970’li yıllara kadar devam eden çalışmlaar 1972 yılında Uluslararası …

Organik Tarımın İlkeleri

Sağlık İlkesi: Toprak,bitki,hayvan,insan ve gezegenimizin sağlığının korunması ve geliştirilmesi gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir.Bireylerin ve tür topluluklarının sağlığının, içinde bulunduğu ekosistem sağlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulamaktadır.Burada vurgulanmak istenen “sağlık”; hastalık bulunmaması değildir.Sağlık;canlı sistemlerin bütünlük ve devamlılığını sağlayacak fiziksel,ruhsal,sosyal ve ekolojik iyi gidişin sürdürülmesi anlamındadır.Organik tarım özellikle sağlığın korunmasına özen gösteren ,besin kalitesi yüksek üretilmesini amaçlar.Bu açıdan …

Organik Ürün Elde Etme Süreci

Başvuru – MÜTEŞEBBİS Değerlendirme ve Organik Tarım Yapılabileceğine Karar Verme – KSK Sözleşme Organik Tarıma Başlama – GEÇİŞ SÜRECİ Geçiş Süreci Üretim Kontrolleri – KSK “Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür” Sertifikası – KSKOrganik Ürün Üretim Süreci Üretim Kontrolleri – KSK“Organik Ürün” Sertifikası

Organik Tarım Nasıl Planlanır ve Yürütülür ?

Organik tarımsal faaliyetin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle işletme analizi yapılması gerekir.İşletme analizi yaparken özellikle aşağıda belirtilen çerçevede kapsamlı çalışmanın yapılması önemlidir. 1-Ekolojik Analiz – İklim – Toprak – Sulama suyu – Çevresel kirlilik riskleri – Doğal flora ve fauna – Topoğrafya – Erozyon riskleri – Özel lokal durumlar 2-Teknik Analiz – Ürün deseni …

Organik Tarımın Amacı Nedir ?

Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir.Aynı zamanda organik tarım ,sürdürülebilir tarım ve kalkınma,eko-turizm,biyolojik çeşitliliğin korunması,erozyon,çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının unsurlarından biri olarak da görülmelidir.Bu bağlamda organik tarımın amaçlarını aşağıda olduğu gibi ifade etmek mümkündür. Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak, İnsan, hayvan ve bitki sağlığını korumak, biyoçeşitliliğin ve …