Organik Tarım Nasıl Planlanır ve Yürütülür ?

Organik tarımsal faaliyetin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle işletme analizi yapılması gerekir.İşletme analizi yaparken özellikle aşağıda belirtilen çerçevede kapsamlı çalışmanın yapılması önemlidir.

1-Ekolojik Analiz

– İklim

– Toprak

– Sulama suyu

– Çevresel kirlilik riskleri

– Doğal flora ve fauna

– Topoğrafya

– Erozyon riskleri

– Özel lokal durumlar

2-Teknik Analiz

– Ürün deseni

– Hayvan varlığı

– Rotasyona girecek ürünler

– Yaygın görülen hastalık ve zararlılar

– Yaygın mücadele yöntemleri

– Bölgedeki tarımsal ilaç ve gübre bayileri

– Geleneksel tarım teknikleri

– İşgücü durumu

– Altyapı

3-Ekonomik Analiz

– Pazar durumu

– Üretim maliyet

– Diğer masraflar

4-Toplumsal-kültürel analiz

– Yöresel ekonomi ve tarımsal üretimin payı

– Tarımsal üretimin aile ekonomisindeki yeri ve payı

– Gelenek,görenek ve dini-ahlaki değerler

– Aile,akraba,komşuluk ve köy düzeyindeki toplumsal ilişkiler

– Değişiklik,farklılık ve yeniliklere uyum