Tarımsal Ürünlerin İzlenebilirliği

Bugün tüm dünyada Tarımsal ürünlerin izlenebilirliği ,gıda güvenliğinin sağlanması açısından en önemli konu haline gelmiştir.Bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve hala daha yapılmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları Standardının en önemli maddesi İzlenebilirlik Sisteminin kurulmasıdır. İzlenebilirliğin sağlanmasında ki en önemli rol bütün üretim proseslerinin kayıtlarının doğru ve eş zamanlı olarak tutulmasıdır. Üretici ile son tüketici arasında …