Tarımsal Ürünlerin İzlenebilirliği

Bugün tüm dünyada Tarımsal ürünlerin izlenebilirliği ,gıda güvenliğinin sağlanması açısından en önemli konu haline gelmiştir.Bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve hala daha yapılmaktadır.

İyi Tarım Uygulamaları Standardının en önemli maddesi İzlenebilirlik Sisteminin kurulmasıdır.

İzlenebilirliğin sağlanmasında ki en önemli rol bütün üretim proseslerinin kayıtlarının doğru ve eş zamanlı olarak tutulmasıdır.

Üretici ile son tüketici arasında güvenilir bir network oluşturmak, bilgi akışını kolaylaştırmak gerekmektedir.

Üründe çıkabilecek herhangi bir problemin (ilaç kalıntısı,kalite,fiziksel problemler)tespit edilmesinden sonra geriye dönük sorgulamalar yapıldığında ürünün menşei ve kimin ürettiği bilgilerine kısa zamanda ulaşılması ve problemin kaynağına inilebilmesi hayati öneme sahiptir.

Bu sorgulamaların yapılması ve tek bir noktadan bütün bilgilere ulaşılmasında ki en önemli kaynak tarımsal bilişimden yararlanmak olacaktır.

Kaldı ki bu bilgiler sadece gıda güvenliği açısından değil aynı zamanda tüketici taleplerini belirleme,üretim planlaması ve tedariği konusunda da Perakende sektörüne yardımcı olacaktır.

Üreten kişi ürettiği üründe bir problem tespit ettiğinde ,bu ürünü geri çağırabilmeli ,aynı zamanda ürünü satan da ürünün menşei hatta bu ürünü paketleyen tesisteki çalışan işçilerin bilgilerine dahi ulaşabilmelidir.

Burada izlenecek olan; üretim noktası,paketleme noktası,lojistik,market ve en son tüketicidir.

İzlenebilirliğin sağlanmasında gerekli azami bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

ARAZİ KAYITLARI

A) ÜRETİCİNİN TANIMLANMASI

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında izlenebilirlik sisteminin ilk adımı üreticinin tanımlanması amacıyla aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

Üretici Ad Soyadı,Kimlik numarası,ÇKS kayıt no,Adres,tel,Tapu Parsel Numaraları.

B) ÜRETİM ALANININ ve ÜRÜNÜN TANIMLANMASI

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında İzlenelebirliğin oluşturulmasında önemli konulardan birisi öncelikle üretim yapılan alan ve ürünle ilgili tanımlamalardır.Bu tanımlamada aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

Ürün Cinsi,üretilecek Çeşit ismi,Alan büyüklüğü,parsel kodu,üretim kodu,Arazinin toprak ve kullanılacak sulama suyu analiz sonuçları,Üretim alanı adresi,Danışman ismi,dikim tarihi,hasat tarihi,hasat miktarı,dikim aralığı,sulama şekli,dekardaki bitki sayısı,üretim sezonu.

C) ÜRÜN KORUMADA KULLANILAN KİMYASAL MÜCADELE KAYITLARI

Bir üretim alanında kullanılan kimyasalların en önemlileri, zararlı ve hastalıklarla mücadelede kulllanılan İnsektisit,Fungusit ve Herbisitler dir.

Kullanılan her türlü tarımsal ilaçların kayıtları ( Hangi üretim alanına,ne miktarda,ne kadar,hangi tarihte ,etkili maddesi,hangi hastalık veya zararlı için kullanıldığı,hasat bekleme süresi ,ruhsat tarihi,fatura nosu,kimin tarafından uygulandığı ve kimin tarafından tavsiye edildiği)tutulmalıdır.

D) GÜBRE KAYITLARI

Kullanılan her türlü gübre kayıtları(Ne zaman ,ne kadar,hangi üretim alanına alanına uygulandığı,içeriği,ticari adı,kimin tarafından uygulandığı)tutulmalıdır.

E) HASAT KAYITLARI

Ne zaman,ne miktarda ve ne kalitede ürün hasat edildiği,kimin tarafından toplandığı,hangi kişiye satıldığı ve her bir partinin faturaları kayıt altına alınmalıdır.

F) PAKETLEME,İŞLEME,DEPOLAMA KAYITLARI

Ürünün mal kabulden geçtikten sonra nakliye aşamasına kadar olan tüm sürecin kayıtları(Kimin işlediği,kullanıldıysa hangi kimyasallarla temas ettiği,hangi palette paletlendiği ,hangi mağaza ve markete gönderildiği,Nakliye araç bilgileri,araç içi ısı ölçümleri kayıtları tutulmalıdır.

G) ANALİZLER

Üretimde kullanılan toprağın kimyasal ,sulama suyunun fiziksel,kimyasal,mikrobiyolojik analiz sonuçları,Hasat edilmiş ürünün rezidü(pestisit kalıntı analizleri) sonuçları kayıtları tutulmalıdır.